Allah menghilangkan ilmu dengan mematikan alim ulama

Assalamualaikum warahmatullah hi wabarakatuh


Daripada Abdullah bin Amr bin 'ash r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda maksudnya : "Bahawasanya Allah S.W.T. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah S.W.T. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain."

(Hadis Riwayat Muslim)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...